Thị trường bán lẻ Việt Nam – thách thức và cơ hội

0
Chỉnh sửa gần nhất

Bán hàng giỏiTheo Nielsen khảo sat thì năm 2015 thị trường bán lẻ có rất nhiều thách thức, niềm tin người tiêu dùng và nhà bán lẻ không vững vàng. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đó.Quản Trị Bán Hàng

Bảo Ngọc
Theo Bizlive

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng