Đang xem

Cách bán hàng giỏi của một người có kinh nghiệm thể hiện qua ánh mắt, cách bắt chuyện, tìm hiểu nhu cầu của người mua. Những biện pháp họ thuyết phục, tìm biện pháp hỗ trợ nhanh nhất, đến việc chăm sóc khách hàng sau khi mua sản phẩm.

Người tiêu dùng
Luận bàn về “người tiêu dùng”

Nhiều năm qua tôi luôn có cảm thấy mông lung khi hình dung yếu tố “con người” trong vai trò “người tiêu dùng”. Tôi lo rằng chúng ta chỉ nhìn…

1 14 15 16 17 18