Các nhà hàng đã sử dụng điều này để khiến thực khách lưu lại lâu hơn

0

Các nhà hàng thường dùng nhiều dải ánh sáng khác nhau. Thông thường theo kiểu truyền thống họ dùng ánh sáng nến ấm áp để tạo không gian ấm cúng khiến khách hàng muốn lưu lại lâu hơn.

Bán hàng giỏi

Quản Trị Bán Hàng

Thụy Dương
Theo Tri Thưc Tre

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng