Browsing: Cách bán hàng giỏi

Cách bán hàng giỏi của một người có kinh nghiệm thể hiện qua ánh mắt, cách bắt chuyện, tìm hiểu nhu cầu của người mua. Những biện pháp họ thuyết phục, tìm biện pháp hỗ trợ nhanh nhất, đến việc chăm sóc khách hàng sau khi mua sản phẩm.