Browsing: Doanh nhân

Những doanh nhân tại Việt Nam và thế giới. Bài học thành công của những doanh nhân trẻ Việt, thế giới. Kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực bán hàng của các doanh nhân Việt Nam, thế giới là kho kiến thức để học và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.